TomoFair Nijmegen TomoFair Amsterdam TomoFair Rotterdam

Huisregels

Huisregels

Huisregels:

Door betreding van de locatie van TomoFair gaat u akkoord met de onderstaande huisregels, de algemene ticketvoorwaarden zoals vermeld op TomoTickets.nl en de huisregels van de locatie (te vinden op de website van de locatie)! Handhaving van deze regels gebeurt door de Staff van Stichting Tomo (hierna Tomocon). Tomocon is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen en persoonlijk letsel opgelopen tijdens TomoFair. In alle gevallen waarin zowel de Nederlandse wet als deze huisregels niet voorzien beslist de organisatie.

Eten en drinken:

Eten en drinken kunnen bij de diverse horecapunten worden gekocht. Alle afval moet in de vuilnisbakken worden gedeponeerd. Buiten houden we het ook graag netjes, dus gelieve het schoon te houden. Het is niet toegestaan om zelf meegenomen eten en drinken te nuttigen op het eventterrein of afval ergens anders te deponeren dan in de prullenbakken. Tomocon behoudt zich het recht voor de bezoeker te verwijderen zonder restitutie in welke vorm dan ook bij constatering van één of meerdere van deze feiten.

Roken:

Roken is in gehele pand verboden. Op het buitenterrein mag gerookt worden buiten de wachtrijen.

Badgebeleid & bagage:

Iedere (betaalde) bezoeker ontvangt een stempel op de hand. Deze stempel is ook je bewijs van toegang als je de TomoFair ruimte even verlaat en weer terug wil komen. Er is een onbewaakte garderobe aanwezig. Gebruik is uiteraard niet verplicht. De organisatie heeft het recht bagage en jassen te verwijderen op plaatsen waar het niet hoort. De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/ of gestolen eigendommen van bezoekers en/ of standhouders.

Fotografie, video, telefoons en elektronica:

– Bij het betreden van een TomoFair evenement, ga je akkoord met de mogelijkheid dat je gefilmd word voor promotionele en beveiligings doeleinden voor TomoFair.

– TomoFair is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op het Portretrecht zoals vermeld in de Nederlandse Auteurswet 1912.

Wapens en cosplay attributen:

–  Cosplay wapens dienen in overeenstemming te zijn met de Nederlandse wet, en als zodanig duidelijk herkenbaar te zijn als nep.

– Buiten het festivalterrein (voorbeeld: parkeerterrein, treinstation) verzoeken we dat alle cosplay wapens veilig opgeslagen en getransporteerd worden, dit in verband met dat de politie of iemand anders dit als bedreiging kan zien en onvoorziene situaties kunnen opspelen.

– Weet je niet of je cosplay wapen en/of attribuut toegestaan is, contacteer ons op voorhand voor een antwoord of kom op de dag langs bij onze informatiebalie.

– Cosplay wapens/attributen die op enigerlei wijze de veiligheid negatief kunnen beïnvloeden zijn niet toegestaan. Inclusief deze, maar niet beperkt tot:

 • Wurgstokjes, airsoft, replica’s van vuurwapens etc.
 • Attributen die te lang of te breed zijn waardoor toegangswegen verhinderd raken.
 • Attributen die de persoonlijke of publieke veiligheid hindert.

Alle cosplay props / wapens die gevaar en / of hinder zouden kunnen veroorzaken voor onze bezoekers, mogen niet mee naar binnen. De beveiliging bepaalt of een cosplay prop / wapen gevaar en / of hinder kan veroorzaken.

Alle wapens die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, zullen in beslaggenomen worden en overgedragen worden aan de politie, die zulks naar eigen oordeel, proces-verbaal kan opmaken.

 

Orde en veiligheid:

– Alle bezoekers zijn verplicht om elkaar op een normale en respectvolle manier te behandelen. Ergeren, sollicitaties en overige zaken zoals hieronder beschreven zijn verboden.

Ergeren:

 •   Negatief en brutaal gedrag naar iedereen.
 •   Opzettelijk verstoren van activiteiten e.d. van TomoFair
 •   Sollicitaties:
 •   Vertonen van bordjes met daarop godslasterende of expliciete taal, sollicitaties, bedreigingen en beledigingen.
 •   Distributie van flyers op het terrein of het plaatsen aan de muur of enig ander oppervlak is verboden.
 •  Waren en diensten aanbieden buitenom de locaties die ervoor bestemd zijn.
 • Flyeren in welke vorm dan ook, anders dan door de stichting Tomo zelf.

Overig:

 •  Zedenkwetsend kleden.
 •  Versperren en/of bemoeilijken van (nood)deuren en gangpaden
 •  Onnodig gegil of ander storend gedrag.
 • Rennen
 •  Voordringen in rijen.
 •  Bij het (vermoeden van) het onder invloed zijn van alcohol of drugs wordt toegang tot het evenement ontzegd en is er geen recht op restitutie in welke vorm dan ook.
 •  Vechten (echt of nep). (Roleplay/act is toegestaan tijdens de Anime Scene Reanactment.
 • Onzedelijk gedrag.
 •  Elk onveilig gedrag.
 •  Diefstal.
 •  Opzettelijk toebrengen van schade.
 • Oponthoud op plekken waar een toegangsrestrictie geldt.

– TomoFair heeft het recht de politie in te schakelen en eventuele financiële schade te verhalen op de schuldigen. Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

– Op verzoek van Tomocon moeten bezoekers identificatie overleggen.

– Tomocon heeft het recht om bezoekers zonder opgave van reden de toegang tot het festival te ontzeggen. Entreegeld, indien reeds betaald, zal onmiddellijk worden gerestitueerd. Andere kosten, zoals reiskosten kunnen niet op Tomocon worden verhaald.

– Kinderen jonger dan 13 jaar dienen te allen tijde vergezeld te zijn van een meerderjarige begeleider.

– Het is verboden om voetbalshirts of andere uitingen van voetbalclubs zichtbaar te dragen.

Kaartverkoop

– De verstrekte informatie bij het aanschaffen van kaartjes is waarheidsgetrouw c.q.
bevat de gegevens van de bezoeker zoals ze op zijn of haar identiteitsbewijs staan en zijn of
haar correcte adresgegevens.

– Stichting Tomo en haar leden hebben het recht toegang tot de conventie te
weigeren indien informatie op het toegangsbewijs niet overeen komt met informatie op het getoonde identiteitsbewijs. Indien een toegangsbewijs niet op naam staat, geldt deze alinea niet.

– Stichting Tomo heeft het recht om onbetaalde bestellingen na 2 dagen (of de week rond het einde van de kaartverkoop) te annuleren. Eventuele betalingen na de annulering worden dan niet meer geaccepteerd en/of teruggestort door de stichting.

 

In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet beslist het bestuur of zijn vertegenwoordiging van Stichting Tomo. Deelname aan en het bezoeken alle events van stichting Tomo is geheel op eigen risico.